Hartz 4 a príspevok na dôchodok Arge

Hartz 4 má veľa dlhodobo nezamestnaných. Arge doteraz vyplatil príspevok na dôchodok.

Náhodou som sa dozvedel od prijímača Hartz 4, že Arge stanovil tieto platby do dôchodkového fondu viac ako 2 roky. A čo považujem za nemožné, je skutočnosť, že Arge nezamestnaným nepovedal!

K záveru dospel až vtedy, keď dostal nové oznámenie o dôchodku, ktoré ho prinútilo zrazu dostať menej dôchodku, ako bolo rozhodnutie z minulého roka. Zavolal do dôchodkovej kancelárie. Tam mu bolo povedané, že Arge neplatil žiadne príspevky viac ako 2 roky!


Keď sa potom v Arge opýtal, prečo nebol informovaný, dostal odpoveď: Čas potrebný na informovanie všetkých príjemcov Hartz 4 by bol príliš drahý.

Viem, že mnoho príjemcov Hartz 4 by radšej pracovalo skôr, než aby klamali daňovníkom na taške.

Myslím, že sú tu aj niektorí príjemcovia Hartz 4, ktorí to nevedia!

Ak je dohoda už príliš vhodná na odovzdanie týchto informácií prijímateľovi Hartz 4, chcel by som to urobiť. Aj môj priateľ to robí a bol vystrašený, že to nikto nevedel!

The Last CIA Whistleblower: Drug Trafficking, Training Terrorists, and the U.S. Government | August 2020