11 vecí, ktoré sa majú deťom každý deň venovať

Zvyčajne stresujúci každodenný život vedie k tomu, že človek často zabudne povedať dieťaťu niektoré dôležité veci, ktoré sú pre rodičov skutočne zrejmé.

Pre ich vzdelanie je však dobré, ak rodičia nielen prejavujú lásku láskyplným vzhľadom, ale jasne to vyjadrujú aj slovami. To posilňuje sebavedomie dieťaťa a robí ho šťastným.

Príklady

Milujem ťa rovnako ako vy.


Páči sa mi, keď ... (Vymenujte veci, ktoré robia dieťa veľmi dobrým).

Robíš ma veľmi šťastným (Deti sa cítia milované a cenné).

Som na teba veľmi hrdý.


Ste niekto veľmi špeciálny.

Verím ti (Preukázanie dôvery je pre deti veľmi dôležité, stáva sa z nich čestných ľudí).

Verím vo vás.


Viem, že to dokážete (Povzbudenie v ťažkých situáciách, pomoc deťom, aby ich držali krok a nevzdávali sa okamžite).

Som tak vďačný, že existuješ.

To bolo naozaj skvelé.

Dnes vyzeráš naozaj pekne (najmä dievčatá to vždy radi počujú).

ШАНС НА ГРАНИ | Január 2023